Tuoteryhmät

Stellar Storefrontissa tuoteryhmät ovat ennen kaikkea ylläpidon apuväline. Tuoteryhmiä voi olla rajattomasti ja ne muodostavat oman hierarkiansa.

Jokainen tuote vois kuulua rajattomaan määrään tuoteryhmiä. Osa tuoteryhmistä voi olla tuotteiden listausta varten, osa taas puhtaasti ylläpidollisia esim. mahdollistamalla helpommin tuotteiden poimintoja kampanjoihin.


Luotaessa tuoteryhmä, sille pitää antaa nimi. Alaotsikko on vaihtoehtoinen selitys tuoteryhmästä, joka näkyy kaupan puolella mikäli tuotteita listataan tuoteryhmien kautta.


Tuotteiden järjestys mahdollistaa määrittelyn, että missä järjestyksessä tuotteet näkyvät. Erityisesti kaupoissa, joissa on vähemmän tuotteita, on tärkeää, että tuotteet tulevat loogisessa järjestestyksessä.


Tuotteiden suodatus mahdollistaa asiakkaalle helpon haun tuotteisiin. Tuoteryhmän hakukriteerit tulevat automaattisesti tuotteille määritellyistä niistä ominaisuuksista, jotka on määritelty haettaviksi.

Mikäli on olemassa tuoteryhmähierarkia, jossa yhden tuoteryhmän alla on muita tuoteryhmiä, niin myös näitä alatuoteryhmiä käytetään automaattisesti suodatuskriteerinä mikäli päätuoteryhmä on tyhjä tuotteista.


Tuotteiden oletuslistaustavaksi voidaan valita ruudukon sijaan myös listatyyppinen esitystapa.

Se, että miltä ruudukko- ja listaesitystapa lopulta näyttävät on teemasta riippuvainen asia ja teemoja on mahdollisesti räätälöidä edullisesti.